HOT SATY Mikrofiber arassalaýjy mata

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Ulanylyşy: Öý enjamlary Arza: Aşhana
Material: Mikro süýüm Aýratynlyk: Durnukly
Gelip çykan ýeri: CN; HEB Marka ady: LESION
Model belgisi: C23 Reňk: Custöriteleşdirilen

Üpjünçilik ukyby

Üpjünçilik ukyby: Aýda 1000000 bölek / bölek

Aýratynlyk

1. Suwuň ýokary siňdirilmegi: suwuň siňdirilmegi şol bir pagta mata 7 esse.Iň oňat süýüm, süýümi sekiz ýapraga bölmek üçin mämişi gül ýaprak tehnologiýasyny ulanýar, şonuň üçin süýümiň üstki meýdany köpelýär we matadaky gözenekler köpelýär.Kapilýar süpürmek effektiniň kömegi bilen suwuň siňdirilmegi täsiri güýçlenýär we suwuň çalt siňdirilmegi we guramagy onuň ajaýyp aýratynlyklaryna öwrülýär.

2. Güýçli zyýansyzlandyryş güýji: diametri 0,4um bolan Mikrofiberiň nepisligi ýüpekden diňe 1/10-dyr we onuň ýörite kesiş bölümi tozan bölejiklerini birnäçe mikron ýaly kiçijik, zyýansyzlandyrmak we ýagy aýyrmak effekti bilen has täsirli edip biler. .

3. Düwürtik ýok: ýokary güýçli sintetiki filament, döwmek aňsat däl, şol bir wagtyň özünde inçe trikota method usulyny ulanmak, çyzylmazlyk, halkadan çykmaz, süýüm polotensanyň üstünden düşmek aňsat däl.

4. Uzak ömri: ýokary güýji we berk berkligi sebäpli, ýokary süýümiň hyzmat ediş möhleti adaty polotensanyňkydan 4 esse köpdür, gaýta-gaýta ýuwlandan soň üýtgemez.Şol bir wagtyň özünde polimer süýümi pagta süýümi ýaly belok gidrolizini öndürmez we ulanylandan soň howada guradylmasa-da, çüýremez we çüýremez, şonuň üçin uzak ömri bar.

5. Arassalamak aňsat: adaty polotensalar ulanylanda, esasanam tebigy süýümli polotensalar, süpürilmeli obýektiň üstündäki tozan, ýag we kir süýüme göni siňýär.Ulanylandan soň süýümde galýarlar we aýyrmak aňsat däl.Uzak wagtdan soň, hatda gatylaşarlar we elastikligini ýitirerler, ulanylyşyna täsir eder.Iň ýokary süýümli polotensa süýümleriň arasyndaky hapany (süýümiň içinde däl-de), ýokary süýüm ululygy we dykyzlygy bilen birleşdirip, güýçli adsorbsion kuwwatyna eýe.Ulanylandan soň arassa suw ýa-da biraz ýuwujy serişde bilen arassalap bolýar.

6. solmaýar: Boýag işinde TF-215 we ýokary süýümli materiallar üçin beýleki boýag serişdeleri ulanylýar.Olaryň yza galmagy, göçmegi, ýokary temperaturaly dispersiýa we akromatizm indeksleri halkara bazaryna eksport etmegiň berk standartlaryna laýyk gelýär.Hususan-da, solmazlygyň artykmaçlyklary olary makalalaryň ýüzüni arassalanda dekolizasiýa we hapalanmak kynçylyklaryndan doly azat edýär.

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary PP BAGTLAR WE KARTON
Port TIANJIN XINGANG
Gurşun wagty: 30 IŞ GÜNI

Has giňişleýin maglumat alyň

Has giňişleýin maglumat alyň

Esasy önüm
Vanna polotensasy, myhmanhana polotensasy, mikorfiber polotensasy, el ýüzi polotensasy, kenar polotensasy, mata ýuwmak we ş.m.
Soganlyk materialy
32s / 2, 21s / 2, 21s / 1,16s, 14s, 10s, Polyester, Bambuk süýümi, Mikrofiber mata
Ölçegi 30x30 sm, 25x50 sm, 34x75 sm, 70x140 sm, 90x180 sm ýa-da islegiňize görä
Agramy
pagta: 180-800 GSM;mikrofiber: 170-400 GSM ýa-da islegiňize görä
Reňk
Islegiňize görä.Ak, gök, ýaşyl, gülgüne we ş.m.
Polotensada logotip
1. Çap edilen 2. Nagyşlanan 3. quakard 4. Nagyşlanan
Mysal
Mugt nusgalar berip bileris, alyjylara ýük göterýän amallara görä.
Tölegiň şerti

Önümiň beýany

HTB1pUMeXoR1BeNjy0Fm7620wVXaA

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler