Aşhana, senagat we awtoulag üçin mikrofiber arassalaýjy mata

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Ulanylyşy: Maşyn Arza: Maşyn
Material: Mikrofiber Aýratynlyk: Durnukly
Gelip çykan ýeri: CN; HEB Marka ady: LESION
Model belgisi: C134 Reňk: Custöriteleşdirilen

Üpjünçilik ukyby

Üpjünçilik ukyby: 20000000 Hepdede bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary sumka + karton
Port Týanjin Ksang
Gurşun wagty Goýumlardan soň 20 iş güni

Önümiň beýany

HTB1ZFHRrGmWBuNjy1Xa760CbXXaV
HTB1SpaqrMaTBuNjSszf760gfpXaG

Gaplamak we eltip bermek

Müşderileriň isleglerine görä önümleri üpjün edip bileris. OPP haltalary, dürli ululykdaky kartonlar we müşderiniň talap edýän beýleki paketleri ýaly.

Gaplamak:

HTB1VoWWXgaTBuNjSszf760gfpXao.png_

Ibermek:

HTB1VyuZXeOSBuNjy0Fd762DnVXaM.png_

Kompaniýanyň maglumatlary

“Shijiazhuang Leze Trading Co., Ltd.”meşhur dokma senagat şäheri bolan Şijiazhuangyň Kixi etrabynda ýerleşýär.Kompaniýamyz G4 Expressway, huangshi Expressway, Demirýol we Zhengding halkara howa menzilinden uly transport artykmaçlygyna eýe.

Kompaniýamyzda iň ösen tehnologiýa we önümçilik enjamlary we hünärli önümçilik topary bar.Esasan mikrofiber polotensalary, gözellik polotensalary, ýüzi arassalaýan polotensalar, plýa beach polotensalary we kat polotensalary, honme enjamlary üçin amdny görnüşleri öndürýäris.Mundan başga-da, müşderilerimiziň talaplaryna görä dürli dokumalar, aýratynlyklar, modeller we reňkler bilen mikrofiber önümlerini öndürip bileris.

Ösen önümçilik senetlerini ulananyňyzda materiallary berk saýlamagyň netijesinde önümlerimiz Japanaponiýada, Koreýada, Taýwan sebitinde, Gonkongda, Günorta-Gündogar Aziýada, Eastakyn Gündogarda, Awstriýada, Europeewropada, Hindistanda, Günorta Afrikada we beýleki ýurtlarda we sebitlerde gowy satylýar.Önümlerimiz şu ýyllarda müşderilerimizden gowy abraý gazandy.

Täjirçilik karzyny we müşderiniň gyzyklanmasyny hyzmatdaşlygyň iň möhüm taraplary hasaplaýarys we dünýäniň dürli künjeklerinden müşderileri biziň bilen uzak möhletli gatnaşyk gurmak üçin tüýs ýürekden garşylaýarys.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

Kompaniýamyz takmynan 10 ýyl bäri gurulýar, biz mikrofiber öndüriji.

2-nji sorag: OEM-i kabul edýärsiňizmi?

Hawa, elbetde, dizaýnyňyzy ýa-da nusgaňyzy ýa-da suratyňyzy iberip bilersiňiz, jikme-jik islegleriňize görä edip bileris.

3-nji sorag: Mysal üçin sargyt kabul edýärsiňizmi?

Elbetde edýäris. Hilini we hyzmatyny barlamak üçin nusga sargyt edip bilersiňiz.

4-nji sorag: Mugt nusga hödürleýärsiňizmi?

Hawa, ýerine ýetirýäris. Kompaniýamyzyň roluna görä, size mugt nusga berýäris, ýöne ýük çykdajylaryny abraýly kompaniýaňyz tölemeli. Bize ilkinji sargyt bereniňizden soň pullary size gaýtaryp bereris.

Sergi

Biz köp sanly sergilere, “Cantonfair”, Gündogar Hytaý ýarmarkasyna we daşary ýurtlardaky köp sanly ýarmarkalara gatnaşýarys.

aşakda iň soňky ýarmarka.

HTB1BWyIdmtYBeNjSspaq6yOOFXa4.jpg_
HTB19qVtdhGYBuNjy0Fnq6x5lpXaC.jpg_

Sergi

HTB1F70EaOMnBKNjSZFCq6x0KFXaR.jpg_

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler