mikrofiber arassalaýjy mata

Gysga düşündiriş:

Washuwulýan 80 poliester 20 poliamid mikrofiber polotensasy çalt gury saç polotensasy - 80 poliester 20 poliamid mikrofiber polotensasyny, mikrofiber saç polotensasyny, Alibaba.com saýtynda çalt gury polotensany satyn alyň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: CN; HEB Marka ady: LESION
Model belgisi: C22 Material: Mikrofiber mata
Aýratynlyk: SORAG-GURMAK Tehnika: Dokalan
Şekil: Kwadrat Ulany: Sport, sport, sport, sport, sport, sport, sport
Ölçegi: 40 * 40 sm Nusga: Düz boýag
Groupaş topary: Ulular Görnüşi Saç polotensasy
Stil Düz Reňk: Greenaşyl

Üpjünçilik ukyby

Üpjünçilik ukyby: Aýda 200000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary OPP sumkalar we karton
Port Týanjin Ksang
Gurşun wagty 30 iş güni

Washuwulýan 80 poliester 20 poliamid mikrofiber polotensasy çalt gury saç polotensasy - 80 poliester 20 poliamid mikrofiber polotensasyny, mikrofiber saç polotensasyny, Alibaba.com saýtynda çalt gury polotensany satyn alyň

Super sorujy:süýümiň üstki meýdanyny köpeltmek, matadaky gözenekleri köpeltmek we kapilýar süpüriş effektiniň kömegi bilen suwuň siňdiriliş effektini ýokarlandyrmak üçin, süýümi sekiz ýapraga bölmek üçin mämişi gül ýaprak tehnologiýasyny kabul edýär.Suwuň çalt siňdirilmegi we guramagy onuň ajaýyp aýratynlyklaryna öwrülýär.

Güýçli ýuwujy enjam:diametri 0,4 mic Mikrofiberiň inçeligi hakyky ýüpekden diňe 1/10 bolup, onuň ýörite kesiş bölegi birnäçe mikron ýaly tozan bölejiklerini täsirli ele alyp biler we zyýansyzlandyrmagyň we zaýalanmagyň täsiri gaty aýdyňdyr.

Duşuşyk ýok:ýokary güýçli sintetiki filament, döwmek aňsat däl, şol bir wagtyň özünde inçe dokamak, çyzgy, mikrofiber polotensasy ulanylmaz we ýitip gitmez.Dokamakda örän näzik we gaty güýçli sintetiki süzgüç bar, şonuň üçin filamentiň dökülmegi hadysasy görünmez.Mundan başga-da, boýamak prosesinde ýokary süýümli polotensalar görkezilen ülňüleri berk berjaý etmeli we müşderiler ulananlarynda solmaz ýaly ýokary boýagy ulanmalydyrlar.

Ajaýyp süýümli polotensanyň ulanylyş wagty adaty polotensadan has uzyn we süýümli material adaty polotensadan has güýçli we berkdir, şonuň üçin ulanylyş wagty hem has uzyn.Şol bir wagtyň özünde, içindäki polimer süýümi ýuwlandan soň deformasiýa bolmazlygy üçin gidrolizlenmez we güne guradylmasa-da, ýakymsyz galyndy tagam bermez.

Önümiň beýany

Washuwulýan 80 poliester 20 poliamid mikrofiber polotensasy çalt gury saç polotensasy

Ady Washuwulýan 80 poliester 20 poliamid mikrofiber polotensasy çalt gury saç polotensasy
Material Mikrofiber
Ölçegi 40 * 40 sm ýa-da ýöriteleşdirilen ululyk
Agramy 110g / 385g ýa-da ýöriteleşdirilen agram
Reňkler 10 reňk
Aýratynlyk reňkli, ýönekeý, ýyly we ýumşak, hammam we syýahat üçin amatly
Ulanylyşy öý, myhmanhana, syýahat we sowgat we ş.m.
MOQ Nokat önümleri: 200PCS / Custöriteleşdirilen polotensa: 5000PCS
OEM ODM hyzmaty Hawa, biz OEM we ODM öndürijisidiris

Jikme-jik suratlar

Mikrofiber polotensasy gowy siňdirişe eýe.Depilýasiýa tapmak aňsat däl.Çydamly we ýuwmak aňsat.Mikrofiber polotensasy çaý polotensasy, sport polotensasy, ýuwulýan polotensa, aşhana polotensasy, awtoulag polotensasy, haýwan polotensasy we ş.m. bolup biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler