Habarlar

  • Iş wagty: Iýun-07-2021

    Mikrofiber näme?Mikrofiber poliesterden we poliamidden ybarat sintetiki süýümdir.Poliester esasan plastmassanyň bir görnüşidir we poliamid neýlon üçin ajaýyp atdyr.Süýümler gözenekli we çalt guraýan gaty inçe süýümlere bölünendir.Poliester s ...Koprak oka»

  • Iş wagty: Iýul-09-2020

    Hakyky mikrofiberler: Oňa degeniňizde süýümler bedeniň statiki elektrik energiýasy bilen özüne çekýär, bu bolsa size degýän ýaly duýulýar, elleriňiziň gödek bolmagy illýuziýa.Akeasama däl, degmek süýşmek, gaty duýgy!1. El degirmek.Gowy hilli mikrofiberler de ...Koprak oka»

  • Iş wagty: Iýun-03-2019

    1. Setirlere serediň.Dürli mikrofiber derilerini şol bir çyzyklar bilen deňeşdirip, ýokary hilli mikrofiber derileriniň çyzyklarynyň has düşnüklidigini, üstki gatlagyň bolsa deri duýgusynyň bardygyny görersiňiz, pes mikrofiber derilerinde diňe bir gödek çyzyklar däl, eýsem bar ...Koprak oka»